INTEGRALL

The Integron Database

Vibrio cholerae
Accession Number: AB113113
Source: India
Journal: Published Only in Database (2003)
Published: 26-NOV-2003
Title: Detection and characterization of class I integron and SXT element in Vibrio cholerae Non O1/Non O139 strains isolated from 2001 to 2002 in India
Authors: Ahmed,A.M., Shinoda,S., Shimamoto,T.
Remarks:
Gene:
atgaaaatcgtacattacgaagcgaatgcaccatggataggaagaatgaaatgcccaaacccaaagtgtgggaaggaaactcctgcctggcaatcgagcggcatgagcgacagttgcccg
cattttttctgtgatacttgctcgaatgtaatccatagagagcaggaccatgcattactgtatgaaaatgaaatcaatcaagagctcttggatcgaatagcagcaactcttccagattgc
ccttgcgggggtaggtttgttcctggtgcaaacccaaagtgtccgagttgcaagaccgagtacgtgcaccaatgggatgcagtgaaaaggttgaatgtaccttttatgccaatcttggat
ggttcctgcttgattcgagataggctgtattcgtatgaagtatgcattggttctaaaccaaaatactggtggcgtttgttcacaaatgccttaacaagtttaggcaagggacgctcctga
Protein:
MKIVHYEANAPWIGRMKCPNPKCGKETPAWQSSGMSDSCPHFFCDTCSNVIHREQDHALLYENEINQELLDRIAATLPDCPCGGRFVPGANPKCPSCKTEYVHQWDAVKRLNVPFMPILD
GSCLIRDRLYSYEVCIGSKPKYWWRLFTNALTSLGKGRS