INTEGRALL

The Integron Database

Escherichia coli
Accession Number: AB161449
Source: food (chicken meat) - Japan
Journal: Published Only in Database (2004)
Published: 31-JAN-2004
Title: Characterization of class 1 and 2 integrons in isolates of E. coli isolated from chicken meat in Japan
Authors: Ahmed,A.M., Shimamoto,T.
Remarks:
Gene:
atgaaaatcgtacattacgaagcgaatgcaccatggataggaagaatgaaatgcccaaacccaaagtgtgggaaggaaactcctgcctggcaatcgagcggcatgagcgacagttgcccg
cattttttctgtgatacttgctcgaatgtaatccatagagagcaggaccatgcattactgtatgaaaatgaaatcaatcaagagctcttggatcgaatagcagcaactcttccagattgc
ccttgcgggggtaggtttgttcctggtgcaaacccaaagtgtccgagttgcaagaccgagtacgtgcaccaatgggatgcagtgaaaaggttgaatgtaccttttatgccaatcttggat
ggttcctgcttgattcgagataggctgtattcgtatgaagtatgcattggttctaaaccaaaatactggtggcgtttgttcacaaatgccttaacaagtttaggcaagggacgctcctga
Protein:
MKIVHYEANAPWIGRMKCPNPKCGKETPAWQSSGMSDSCPHFFCDTCSNVIHREQDHALLYENEINQELLDRIAATLPDCPCGGRFVPGANPKCPSCKTEYVHQWDAVKRLNVPFMPILD
GSCLIRDRLYSYEVCIGSKPKYWWRLFTNALTSLGKGRS