INTEGRALL

The Integron Database

Salmonella sp. H16-244
Accession Number: AB186122
Source: n.m.
Journal: J. Antimicrob. Chemother. 55 (3), 371-374 (2005)
Published: 07-AUG-2004
Title: Molecular characterization of integrons in non-typhoid Salmonella serovars isolated in Japan: description of an unusual class 2 integron
Authors: Ahmed,A.M., Nakano,H., Shimamoto,T.
Remarks:
Gene:
atgaaaatcgtacattacgaagcgaatgcaccatggataggaagaatgaaatgcccaaacccaaagtgtgggaaggaaactcctgcctggcaatcgagcggcatgagcgacagttgcccg
cattttttctgtgatacttgctcgaatgtaatccatagagagcaggaccatgcattactgtatgaaaatgaaatcaatcaagagctcttggatcgaatagcagcaactcttccagattgc
ccttgcgggggtaggtttgttcctggtgcaaacccaaagtgtccgagttgcaagaccgagtacgtgcaccaatgggatgcagtgaaaaggttgaatgtaccttttatgccaatcttggat
ggttcctgcttgattcgagataggctgtattcgtatgaagtatgcattggttctaaaccaaaatactggtggcgtttgttcacaaatgccttaacaagtttaggcaagggacgctcctga
Protein:
MKIVHYEANAPWIGRMKCPNPKCGKETPAWQSSGMSDSCPHFFCDTCSNVIHREQDHALLYENEINQELLDRIAATLPDCPCGGRFVPGANPKCPSCKTEYVHQWDAVKRLNVPFMPILD
GSCLIRDRLYSYEVCIGSKPKYWWRLFTNALTSLGKGRS