INTEGRALL

The Integron Database

Pseudomonas aeruginosa
Accession Number: AB587676
Source: n.m.
Journal: Unpublished
Published: 18-SEP-2010
Title: Characterization of IMP-18, a chromosome-located class B carbapenemase, from Pseudomonas aeruginosa PS297
Authors: Kouyama,Y., Ishii,Y., Harada,S., Saga,T., Tateda,K., Thomson,K.S., Moland,E.S., Yamaguchi,K.
Remarks: In98
Gene:
TTAGGCAAACAATCGCCACCAAGTAGAGCGGCAGCAAATTTTTTGTCAGAGATTTCGTCGTAAAAGTTGAGAGAAAGCTGACAGCAAATGAGGAAAAAGCTGGCAGACATGAAAAACTTT
TTCAGCTACCCTGAGCCAGCTTGCTGTCGCACAAGCGCGCTGGTGCGAACAGAAGCCCTGCGCAGGGTAGAGAGCTTTTCAGTCGAGCGCTGATATTCCCGCATTTTATTGCGTCACGCT
GAACAAACATAAGCAGATAAAAATAGAGCGCAGCATGAACACGCACATTGATTGTCGCCTAACAGCTCGTCGAAGCGAACATTTTCTGGCAGCGCATGCGTTGCATGTTGCTGCTGCCAG
AAACCGCGCCGCGCATGTTATGCGCTATGCTATGTCGCTTGACTTAATCCG