INTEGRALL

The Integron Database

Acinetobacter pittii
Accession Number: AB625455
Source: Japan
Journal: J. Antimicrob. Chemother. 66 (11), 2480-2483 (2011)
Published: 14-SEP-2011
Title: Interspecies dissemination of a novel class 1 integron carrying blaIMP-19 among Acinetobacter species in Japan
Authors: Yamamoto,M., Nagao,M., Matsumura,Y., Matsushima,A., Ito,Y., Takakura,S., Ichiyama,S.
Remarks: Class 1 integron. This sequence has been manually analyzed by INTEGRALL. In666
Gene:
atgaaaaactactttaacagccctttcaaaggggaacttctttctgagcaagtgaaaaatccaaatatcagagtaggccggtatagctattactctggctactatcacgggcactcattt
gatgaatgcgcgcgatacttgtttccagatcgtgatgacgttgataaattgatcattggcagcttttgttctataggaagcggggcttccttcatcatggctggcaatcaggggcatcgg
catgactgggcatcatccttccccttcttctatatgcaagaggagcctgctttctcaagagcactcgacgccttccaaagagcaggtgataccgtcattggcaatgatgtctggataggc
tcggaggcaatgattatgcctggcatcaaaattggagacggtgccgtgataggtagtcgctcgttggtgacaaaagatgtggagccttacgctatcgttggcggcaatcccgctaagaag
attaagaaacgcttcaccgatgaggaaatttcattgcttctggagatggagtggtggaattggtcactggagaagatcaaagcggcaatgcccatgctgtgctcgtctaatattgttggc
ctgcacaagtattggctcgagtttgccgtctcacaattcaatcaagccgatgccgcttcgcggcacggcttatttcaggcgttaggcatcacaaagtacagcatcGTGACCaacagcaac
gattccgtcacactgcgcctcatgactgagcatgaccttgcgatgctctatgagtggctaaatcgatctcatatcgtcgagtggtggggcggagaagaagcacgcccgacacttgctgac
gtacaggaacagtacttgccaagcgttttagcgcaagagtccgtcactccatacattgcaatgctgaatggagagccgattgggtatgcccagtcgtacgttgctcttggaagcggggac
ggatggtgggaagaagaaaccgatccaggagtacgcggaatagaccagtcactggcgaatgcatcacaactgggcaaaggcttgggaaccaagctggttcgagctctggttgagttgctg
ttcaatgatcccgaggtcaccaagatccaaacggacccgtcgccgagcaacttgcgagcgatccgatgctacgagaaagcggggtttgagaggcaaggtaccgtaaccaccccagatggt
ccagccgtgtacatggttcaaacacgccaggcattcgagcgaacacgcagtgatgcctaa
Gene ATTC:
GCCTAACccttcCATCGAGGgggacgtccaagggctggcgcccttggccgccCCTCATGtcaaacGTTAGGC