INTEGRALL

The Integron Database

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Albany
Accession Number: AY146989
Source: n.m.
Journal: Emerging Infect. Dis. 9 (5), 585-591 (2003)
Published: 02-NOV-2002
Title: Variant Salmonella genomic island 1 antibiotic resistance gene cluster in Salmonella enterica serovar Albany
Authors: Doublet,B., Lailler,R., Meunier,D., Brisabois,A., Boyd,D., Mulvey,M.R., Chaslus-Dancla,E., Cloeckaert,A.
Remarks:
Gene:
atgaaaatcgtacattacgaagcgaatgcaccatggataggaagaatgaaatgcccaaacccaaagtgtgggaaggaaactcctgcctggcaatcgagcggcatgagcgacagttgcccg
cattttttctgtgatacttgctcgaatgtaatccatagagagcaggaccatgcattactgtatgaaaatgaaatcaatcaagagctcttggatcgaaagcaactcttccagattgccctt
gcgggggtaggtttgttcctggtgcaaacccaaagtgtccgagttgcaagaccgagtacgtgcaccaatgggatgcagtga
Protein:
MKIVHYEANAPWIGRMKCPNPKCGKETPAWQSSGMSDSCPHFFCDTCSNVIHREQDHALLYENEINQELLDRKQLFQIALAGVGLFLVQTQSVRVARPSTCTNGMQ