INTEGRALL

The Integron Database

uncultured bacterium
Accession Number: DQ282284
Source: marine sediments from 180m depth - Arctic Ocean: Barrow Canyon
Journal: Appl. Environ. Microbiol. 75 (15), 5100-5110 (2009)
Published: 08-MAR-2006
Title: Worldwide prevalence of class 2 integrases outside the clinical setting is associated with human impact
Authors: Rodriguez-Minguela,C.M., Apajalahti,J.H., Chai,B., Cole,J.R., Tiedje,J.M.
Remarks:
Gene:
cgggtcaaagatgtggattttgacacgggaacaatgatggtgcgcgatggcaagggacagaaggacagagtggtgccgttgccccagtcgagcatagagggactaaagtcgattctaaag
gcgcgaagaattacctatgaggaggatttagcggctggcattggtgaggcaagtctaccgaccccgatctcaaacaaatatccgaatgcaggcaaagagtggatttggcagcatgtattt
gcgggtagtcgattgtcgttggatccacgatcggaaggcaccgtgcggcgacatcacgtgcatgagagcggcttgcagcgcagcatcaaaaaggctgcaataagtgcgggaattaccaag
cgagtgacaacgcatacgctacgacattcgtttgcaacccatctgttggaatcgggggcggacattcgcacggtgcaggagctattggggcacaaggatgtgagtacgacgatgatctat
acgcatgtgctg
Protein:
RVKDVDFDTGTMMVRDGKGQKDRVVPLPQSSIEGLKSILKARRITYEEDLAAGIGEASLPTPISNKYPNAGKEWIWQHVFAGSRLSLDPRSEGTVRRHHVHESGLQRSIKKAAISAGITK
RVTTHTLRHSFATHLLESGADIRTVQELLGHKDVSTTMIYTHVL