INTEGRALL

The Integron Database

Klebsiella pneumoniae
Accession Number: EF219163
Source: n.m. - Brazil
Journal: Unpublished
Published: 04-AUG-2007
Title: Emergence of the extended-spectrum beta-lactamase GES-1 in Enterobacteriaceae strains from Brazil
Authors: Dropa,M., Lincopan,N., Mamizuka,E.M., Cassetari,V.C., Matte,G.R., Matte,M.H.
Remarks:
Gene:
gctcactctgcatatgcgtcggaaaaattaaccttcaagaccgatcttgagaagctagagcgcgaaaaagcagctcagatcggtgttgcgatcgtcgatccccaaggagagatcgtcgcg
ggccaccgaatggcgcagcgttttgcaatgtgctcaacgttcaagtttccgctagccgcgctggtctttgaaagaattgactcaggcaccgagcggggggatcgaaaactttcatatggg
ccggacatgatcgtcaaatggtctcctgccacggagcggtttctagcatcgggacacatgacggttctcgaggcagcgcaagctgcggtgcagcttagcgacaatggggctactaacctc
ttactgagagaaattggcggacctgctgcaatgacgcagtattttcgtaaaattggcgactctgtgagtcggctagaccggaaagagccggagatgggcgacaacacacctggcgacctc
agagatacaactacgcctattgctatggcacgtactgtggctaaagtcctctatggcggcgcactgacgtccacctcgacccacaccattgagaggtggctgatcggaaaccaaacggga
gacgcgacactacgagcgggttttcctaaagattgggttgttggagagaaaactggtacctgcgccaacgggggccggaacgacattggtttttttaaagcccaggagagagattacgct
gtagcggtgtatacaacggccccgaaactatcggccgtagaacgtgacgaattagttgcctctggtcggtcaagt