INTEGRALL

The Integron Database

Morganella morganii
Accession Number: JN645879
Source: letucce rhizosphere
Journal: Unpublished
Published: 01-FEB-2012
Title: Low prevalence of class 1s among 194 gentamicin or oxytetracycline resistant bacteria from vegetables
Authors: Barboza,E., Lang,L., Rodriguez,C., Wang,A., Garcia,F.
Remarks: Class 1 integron. This sequence has been manually analyzed by INTEGRALL. In742
Promoter: ?
Gene:
ttgaaaatatcattgatttctgcagtgtcagaaaatggcgtaatcggtagtggtcctgatatcccgtggtcagtaaaaggtgagcaactactctttaaagcgctcacatataatcaatgg
ctccttgtcggaagaaaaacatttgactctatgggtgttcttccaaatcgcaaatatgcagtagtgtcaaagaacggaatttcaagctcaaatgaaaacgtccgagtttttccttcaata
gaaaatgctttgaaagagctatcaaaagttacagatcatgtatatgtctctggcgggggtcaaatctataatagccttattgaaaaagcagatataattcatttgtctactgttcacgtt
gaagtcgaaggtgatatcaaattccctataatgcctgagaatttcaatttggtttttgaacagttttttatgtctaatataaattatacataccagatttggaaaaaaggctaa
Gene ATTC:
GGCTAACaatgcGTTGCAGCaccagtcgcttcgctccttggacagcttttaagtcgcgtctttgtggttttgctgcgcaaaagtattccacaaagccgcaacttaaaagctgccGCTGAA
CttaacGTTAGGC